2017. szeptember 21., csütörtök

Magyar Ifjúsági Konferencia a „hírös” városban

Az október 26–28-án, Kecskeméten tartott őszi ülésszak legfontosabb kérdései a MIK Állandó Bizottságának tisztújítása, az új elnök programjának és egyben a Konferencia jövőbeni működési elveinek megfogalmazása, a forrásszervezés, valamint a megújulás és jövőkép témákat feldolgozó műhelybeszélgetések köré csoportosultak.

A jelenlévőket Soltész Miklós államtitkár köszöntötte. Beszédében a Konferencia és Saláta Zoltán, a MIK Állandó Bizottsága leköszönő elnökének tevékenységét méltatta. Az Állandó Bizottság elnöki tisztségét a továbbiakban Gulyás Tibor, a magyarországi régió képviselője tölti be. Az új vezetés programjában többek között a szervezet jogi személyként való bejegyeztetése, a tagszervezetek és a régiók közti eredményesebb kommunikáció, illetve a mindenkori magyar kormánnyal való hatékonyabb együttműködés szerepel.

A kiscsoportos beszélgetések keretében a fenti programpontok mentén kialakított jövőkép mellett különböző, a MIK, illetve a tagszervezetek tevékenységét egyaránt érintő forrásszerzési lehetőségekről is szó esett.

A munkaülések eredményeinek bemutatását követően a közgyűlés zárónyilatkozatot fogadott el, melyet a fent említett működési irányvonalak mentén fogalmaztak meg.

A szakmai ülések mellett kulturális események is gazdagították a rendezvény programját. Szombaton faültetésre került sor a kecskeméti városháza melletti Országzászlónál, vasárnap pedig Kiskunfélegyházán, a Petőfi-szobor felállításának 90. évfordulója alkalmából szervezett emlékünnepségen és koszorzáson vettek részt a Konferencia meghívottai.

 

 

  

Zárónyilatkozat

 A Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK), amely a magyar fiatalok legmagasabb szintű egyeztető fóruma, 2012. október 27-én, Kecskeméten tartotta meg soros ülését.

 Az Állandó Bizottság október 26-i ülésén megválasztotta új elnökét és alelnökét, akiket a Magyar Ifjúsági Konferencia plenáris ülése támogatásáról biztosított.

 Mi, a magyarországi és a határon túli magyar fiatalok és szervezeteik képviselői a mai napon azt a döntést hoztuk, hogy az Állandó Bizottság új elnökének programját támogatjuk, felkérjük az elnököt, hogy a mai konferencián megtárgyalt irányelvekkel kiegészítve végezze munkáját.

 A Magyar Ifjúsági Konferencia nemzet- és ifjúságpolitikai kérdésekben a magyar kormány stratégiai partnere kíván lenni, illetve felkéri a magyar kormányt, hogy támogassa programja megvalósításában.

 Örömmel fogadjuk, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma az elkövetkezendő évben is mindent megtesz annak érdekében, hogy a fenti elhatározás maradéktalanul megvalósuljon.

A Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ a plénum döntésének megfelelően felvételt nyert. A Magyar Remény Mozgalom Ifjúsági Csoportja a plénum döntésének megfelelően ez alkalommal nem nyert felvételt.

 A Magyar Ifjúsági Konferencia következő ülését 2013 tavaszán Horvátországban tartja.

 

 Kecskemét, 2012. október 27.

MIT-sajtóiroda

 

Utolsó frissítés ebben a menüpontban: 2013-01-22